Bevrijd uit gevangenschap

Het afgelopen jaar hebben we de nadruk gelegd op het boek handelingen, terug naar de basis zoals het geloof beleefd werd in de eerste gemeente waarin toewijding en de kracht van God de gewoonste zaak van de wereld waren. Jezus is niet veranderd, de gemeente is nog steeds Zijn gemeente waarin Hij de Heer is, laten we daarom Jezus elke keer weer centraal stellen wanneer we samen komen en in ons dagelijks leven, want waar Jezus is zal ook herstel zijn.

In Lucas 4:17-19  wordt het boek van de profeet Jesaja aan Jezus ter hand gesteld en toen Hij het boek opende las Hij het stuk uit Jesaja  61:1-2 waarin staat geschreven: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Toen Jezus het boek gesloten had zei Hij: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Dat betekend dat deze belofte in vervulling is gegaan op het moment dat Jezus deze woorden gesproken had en is nog steeds geldig tot op dit moment en de tijd die gaat komen! We hoeven niet langer te wachten op deze belofte, deze is immers in Christus vervult, op het moment dat wij Jezus tot onze Heer en Koning maken geld dit voor ons en dus voor iedere gelovige.

Een specifiek gedeelte uit deze belofte waarin ik in het bijzonder bij bepaalt werd is vers 19  waarin staat dat Jezus loslating voor gevangenen belooft. Ik geloof dat deze specifieke belofte  voor de komende periode geld. Die gevangenschap betekenend niet persé dat iemand verslaafd is of gebonden door ziekte, het kan ook zijn dat iemand gevangen zit in een leugen waarin hij of zij is gaan geloven. De Heer zal je op een bijzondere manier verlossen, soms zijn het dingen waarvan we ons niet eens bewust zijn dat ze er zijn, totdat het ineens weg is en je zegt; hé ik voel me ineens vrij, hoe kan dat nou, dat heb ik nog nooit eerder ervaren! Dat is Jezus!

Als je verder kijkt in het stuk dat Jezus voor las zien we ook de belofte dat de Heer ons een hoofdsieraad heeft gegeven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw en een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest ook zullen de overoude puinhopen herbouwd worden (Jesaja 61:1-4)! Dit alles zal geschiedden wanneer Jezus centraal staat en de Heer is van ons leven!

Geen reactie's

Geef een reactie