Auteur: Grace Ministries

Laatst herlas ik één van mijn oude favorieten: Hinds feet on High Places geschreven door Hannah Hurnard (vertaald als Hij maakt mijn voeten als der Hinden) Een prachtig allegorisch verhaal over hoe het werk van de Heilige Geest in ons leven ons totaal kan veranderen. Een meisje...

Psalm 23:4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dit is 2 jaar lang mijn anker tekst geweest. In een tijd die zo diepe en donker...

We waren bezig met de liefde en hoe de liefde de vervulling van de wet is. Galaten 5:14 Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar de liefde is niet alleen de vervulling van de wet...

Ik luisterde laatst naar een preek van Leonard Ravenhill. Een man die het best te vergelijken valt met een ouderwetse profeet. Als hij spreekt, proef je heiligheid en overtuiging. Hij noemt de dingen bij de naam en draait er niet omheen. En hij spreekt vooral...

De nood loopt eindelijk hoog genoeg op. Het begint bij het Nederlandse volk door te dringen dat dingen zo niet langer kunnen. Dit moet ook bij Gods volk doordringen, want herstel ligt in de handen van Gods volk. We zien dit keer op keer in geschiedenis van...

Vanaf Januari 2022 gaat er een kinder bijbelclub van start op elke 2e woendagmiddag van de maand. klik de link hieronder aan voor de flyer met alle informatie: Bijbelclub voor kids...

We waren bezig met de liefde en hoe de liefde de vervulling van de wet is. Galaten 5:14 Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En wat is liefde dan, hoe ziet deze er wel, of...

Na gesprekken met Richard over opwekking en hoe hard de huidige wereld dat nodig heeft, vroeg hij mij daar een blog aan te wijden. Ik ben daar een tijdje over aan het nadenken geweest. Wat is er nodig om een opwekking te bewerken? Hoe kunnen...

In de bidstond op woensdagavond werden wij laatst bepaald bij de liefde. Dat er meer liefde nodig was onder de Christenen. We weten allemaal hoe belangrijk de liefde is, wat de Bijbel erover zegt. En toch is liefde nog zo vaak een ondergeschoven kindje. Zo vaak...

Een aantal uitspraken die vaak gehoord worden, wil ik vandaag eens onder de loep nemen. Bijvoorbeeld: De Heilige Geest is een Heer (gentleman, en zal je nooit dwingen). God is een God van orde. De Heilige Geest is een Heer (en zal je nooit dwingen). Een veel gehoorde...